نمایش 1–9 از 44 نتیجه

نمایش 9 24 36
نقره اي

سرویس هفت عربی

24,660,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره : طول 1سانت عرض 2سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول41 سانت عرض 1.6سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند :طول 17 سانت عرض 1.6سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس برگی پهن

19,770,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره : طول 1.3 سانت عرض 2.3 سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول41 سانت عرض 2 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند :طول 17 سانت عرض 1.6 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس کد 1031

22,980,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره : طول 1.2سانت عرض 4.2سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول41 سانت عرض 1.2سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند :طول 17 سانت عرض 1.2سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس هفتی آویز

24,700,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره : طول 1سانت عرض 2سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول41 سانت عرض 1.6سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند :طول 17 سانت عرض 2 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس کد 01015

23,180,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره :طول2 سانت عرض4.2 سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول 42سانت عرض2 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند : طول 17سانت عرض 1.8سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس کد00459

12,470,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره :طول0.8 میل عرض2.5 سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول 42سانت عرض0.8 میل
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند : طول 17سانت عرض0.8 میل
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس 00599

16,470,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره :طول1 سانت عرض4 سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول 42سانت عرض1 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند : طول 17سانت عرض1.5 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس کد 1030

22,660,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره :طول 1.4سانت عرض 3.5سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول 42سانت عرض 1سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند : طول 17سانت عرض1.8 سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله
نقره اي

سرویس گندم

14,970,000 ریال
 • برند :fashion jewelry
 • اندازه گوشواره :طول 1سانت عرض 4.5سانت
 • نوع پین :میخی
 • اندازه گردنبند :طول 42سانت عرض 1سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • اندازه دستبند : طول 17سانت عرض 1سانت
 • زنجیر اضافه :ندارد
 • جنس :کروم
 • ضد حساسیت :بله